Przewidywany termin realizacji dla segmentów 5 i 6

Planowany termin oddania segmentów 5 i 6 – koniec października 2019 roku.